Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


18.10.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________
17.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 41 од 11.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 11. октобра 2023)
2. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности (ступа на снагу 11. октобра 2023)
3. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва (ступа на снагу 11. октобра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Допуњен Уговор о изручењу између Републике Србије и Републике Црне Горе
Министарство правде Републике Србије и Министарство правде Републике Црне Горе потписали су Уговор о допуни Уговора о изручењу.
Имајући у виду потребу за јачањем билатералне сарадње у борби против корупције, као и неопходност унапређења узајамне правне помоћи код изручења окривљених и осуђених лица, постојећи Уговор о изручењу из 2009. године проширен је са два нова кривична дела. У питању су дела:
 злоупотреба поверења у обављању привредне делатности по Кривичном законику Републике Србије, односно злоупотреба положаја у привредном пословању по Кривичном законику Црне Горе, и
 злоупотреба положаја одговорног лица по Кривичном законику Републике Србије, односно злоупотреба овлашћења у привреди по Кривичном законику Црне Горе.
На овај начин, биће омогућено брже и ефикасније поступање правосудних органа две државе у борби против организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела.

ЗДРАВСТВО


Потписан Меморандум о сарадњи у унапређењу менталног здравља младих
Представници министарстава здравља, просвете, туризма и омладине и бригу о породици и демографију потписали су Меморандум о сарадњи са циљем изналажења адекватних решења за унапређење менталног здравља младих.
Истакнуто је да је неопходно да се са разумевањем креирају кампање које обухватају потребе деце и родитеља, као и да се оствари сарадња са младима како би се ефикасније допрло до њихових вршњака.
Организатор Другe међународне конференције посвећене менталном здрављу младих је УНИЦЕФ, а скуп је усмерен на питања менталног здравља и психосоцијалног благостања деце и адолесцената, актуелне проблеме менталног здравља деце и породице и потребу за снажним програмским одговором Владе Србије.

КУЛТУРА


Потписан Споразум о спречавању крађе, тајних ископавања и незаконитог увоза и извоза културних добара између НР Кине и Републике Србије
Делегација Републике Србије која учествује на Трећем форуму за међународну сарадњу „Појас и пут“ у Пекингу, састала се са министром културе и туризма НР Кине.
Том приликом је потписан Споразум о спречавању крађе, тајних ископавања и незаконитог увоза и извоза културних добара, чиме се, по први пут, између Републике Србије и Народне Републике Кине детаљно регулише сарадња на овом пољу заштите културног наслеђа.
Потписивање овог Споразума је основ за развој сарадње у области заштите културног наслеђа на међудржавном нивоу, као и за јачање сарадње у оквиру међународних организација. Споразум ће, између осталог, допринети и бољој имплементацији Унескове Конвенције о мерама за забрану и спречавање недозвољеног увоза, извоза и преноса својине културних добара (1970), чије су потписнице Република Србија и Народна Република Кина.

________________________________________________
16.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 87 од 13.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о локацијским условима – (ступа на снагу 20. октобра 2023.)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години - (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2023. години – (ступа на снагу 20. октобра 2023.)
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа – (ступа на снагу 20. октобра 2023.)
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о начину контроле квалитета лекова и медицинских средстава – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
7. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај на животну средину – (ступа на снагу 13. октобра 2023.)
8. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
9. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о јединственим стандардима за изборни материјал – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
10. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о примопредаји изборног материјала пре и после гласања – (ступа на снагу 13. октобра 2023.)
11. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о начину праћења излазности бирача на изборе – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
12. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за остваривање права на увид у изборни материјал за изборе за народне посланике и председника Републике – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
13. ОДЛУКА о измени и допунама Упутства о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао - (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
14. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства о начину подношења и поступања у Републичкој изборној комисији по приговорима и по захтевима за поништавање гласања на бирачком месту у иностранству – (ступа на снагу 13. октобра 2023.)
15. ОДЛУКА о изменама и допунама Упутства за статистичку обраду података на изборима - (ступа на снагу 14. октобра 2023)
16. ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2023. године
17. ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) – (ступа на снагу 13. октобра 2023, а примењује се од 14. октобра 2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Потписан Посебан колективни уговор о изменама и допунама ПКУ за запослене у предшколским установама
Министарка просвете и председници репрезентативних синдиката потписали су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Потписивањем Посебног колективног уговора регулисана су и унапређена права и статус запослених у предшколским установама.

НАУКА


Истраживачи из Србије међу два одсто најутицајнијих у свету
Универзитет Станфорд сваке године објављује листу која рангира два одсто најцитиранијих светских научника.
Станфордова листа је креирана на основу стандардизованих информација о цитираности, као и низу других параметара који показују колико је рад неког научника утицајан у академској заједници.
На листи се налазе научници из свих научних дисциплина, а методологија рангирања заснована је на већем броју критеријума, међу којима су најзначајнији број самосталних научних радова, број радова у којима је научник први аутор, број цитата тих радова, Х индекс и други.
Према подацима који се односе на рангирање базирано на параметрима утицајности за целу каријеру истраживача, на листи објављеној октобра 2023. године налази се 83 истраживача из Србије, на листи за 2022. годину 72 истраживача, а 2021. године 69 истраживача.
Према подацима са Станфордове листе Србија има два одсто најцитиранијих истраживача на листи објављеној октобра 2023. године, односно има 117 истраживача, што је у односу на 2021. годину за 27 више.

Министарство објавило нове програме подршке иновационој делатности за 2023. годину
Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије је објавило Јавне позиве који имају за циљ пружање подршке иновационој делатности у нашој земљи, и то за:
• Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у НИО
• Програм промоције и популаризације иновационе делатности.

Програм формирања и развоја иновационих инкубатора је осмишљен са намером да подстакне и подржи формирање и развој иновационих инкубатора у оквиру научно-истраживачких организација. Максималaн износ финансирања је 6.000.000,00 динара по пројекту.

Програм промоције и популаризације иновационе делатности наглашава подизање свести шире јавности о значају развоја иновационе делатности. Укупан износ опредељених средстава за реализацију овог програма је 60.000.000,00 динара.
Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
13.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 40 од 4.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 12. октобра 2023)
2. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године (ступа на снагу 12. октобра 2023)
3. Покрајинска скупштинска одлука о начину рада домова ученика и средњих школа с домом ученика, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 12. октобра 2023)
4. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ (ступа на снагу 12. октобра 2023)
5. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (ступа на снагу 4. октобра 2023)
6. Правилник за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години (ступа на снагу 4. октобра 2023)
7. Правилник о допуни Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије (ступа на снагу 4. октобра 2023)
8. Правилник о додели студентских стипендија (ступа на снагу 4. октобра 2023)

________________________________________________
12.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист РС” бр. 86 од 11.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. РЕВИДИРАНА ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о клиничком испитивању лекова у хуманој медицини (ступа на снагу 19. октобра 2023)
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 19. октобра 2023).

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАОтворена Седма конференција за директоре образовно-васпитних установа
Отварању Седме конференције за директоре образовно-васпитних установа у Врњачкој бањи присуствовало је више од 220 директора школа и предшколских установа.
Теме које се реализују на конференцији тичу се питања праћења рада запослених, планирања, руковођења, обезбеђивања законитости рада установе, развоја сарадње са родитељима.
Посебно је указано на значај лидерства у педагошком вођењу установе.
Такође, истакнуто је да су регионални центри за стручно усавршавање и професионални развој активни у пружању стручне подршке и да су у оквиру своје мреже развили капацитете за планирање и организовање различитих облика стручног усавршавања.

Студентски кредити и стипендије Министарства убудуће преко Поштанске штедионице
Министарство просвете обавештава ученике и студенте да ће у наредне три школске године банка партнер у послу исплате ученичких и студентских кредита и стипендија бити Банка Поштанска штедионица, уместо досадашње Уникредит банке.
Имајући у виду предстојећи процес преноса пословања између банака, Министарство је одлучило да свим корисницима кредита одложи отплату рата за три месеца, односно за рате које доспевају у новембру, децембру и јануару.
У периоду од 15. октобра 2023. године до 15. јануара 2024. године корисницима кредита неће бити обрачунавана ни редовна, ни затезна камата на доспеле обавезе за период мировања отплате.
Корисници студентских кредита који су у периоду отплате ће на кућну адресу добити инструкције Банке Поштанска штедионица (БПШ) о новом броју рачуна, који ће бити доступан од 15. јануара 2024. године.
Корисници кредита своје обавезе могу несметано извршавати преко постојећег рачуна Unicredit банке закључно са 13. октобром 2023. године, када ће бити угашен.
Више информација о новом партнеру можете наћи на адреси www.posted.co.rs или путем Контакт центра БПШ Банке: 011/2020-292.

НАУКАОдржан Дан науке и иновација у оквиру националног пројекта „Србија, земља науке, земља иновација”
Министарство науке, технолошког развоја и иновација покренуло је национални пројекат под слоганом „Србија, земља науке, земља иновација”, током којег ће од октобра 2023. до маја 2024. године бити организовани Дани науке и иновација у градовима широм Србије, са циљем подизања свести јавности о значају унапређења и улагања у науку, технолошки развој и иновације.
Први по реду Дан науке и иновација одржан је у Научно-технолошком парку Ниш. Министарство науке, технолошког развоја и иновација ради на стварању мреже центара у мањим срединама у којима ће млади иновативни људи моћи да развијају своје идеје.
Држава пружа финансијску подршку и многобројне пореске олакшице за приватни сектор који се бави развојем и истраживањем.
Са циљем да се целокупна јавност мотивише и припреми за будуће истраживачке и предузетничке подухвате, Дан науке и иновација биће до маја 2024. године организован широм Србије сваке друге недеље, у следећим градовима: Пирот, Нови Пазар, Чачак, Ужице, Крушевац, Врњачка Бања, Мали Зворник, Крагујевац, Сремска Митровица, Суботица, Нови Сад, Београд и други.

________________________________________________
11.10.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ОМЛАДИНАОдржана отворена седница два савета Владе Србије на Правном факултету
Седница Савета за праћење примене препорука УН за људска права и Савета за младе – посвећена људским правима младих, у склопу Програма ,,75 дана за 75 година Универзалне декларације о људским правима“ одржана је на Правном факултету у Београду.
На седници је истакнута важност међусекторске сарадње у области омладинских политика и људских права младих и наглашено да ће Министарство туризма и омладине и убудуће бити посвећено даљем раду у унапређењу истих.

________________________________________________
10.10.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАМинистарство просвете и Фонд за младе таленте усагласили активности за доделу студентих стипендија
Министарство просвете и Фонд за младе таленте, који се налази у оквиру Министарства науке, технолошког развоја и иновација, усагласили су активности на реализацији конкурса за стипендирање студената који похађају факултете чији је оснивач Република Србија.
Рок за пријаву на конкурсе Министарства просвете за доделу три врсте стипендија за студенте је до 31. октобра.
С друге стране, конкурс за стипендирање најбољих студената – познатија као стипендија „Доситеја“ коју додељује Фонд за младе таленте, биће расписан од 1. новембра до 15. децембра. Коначне листе стипендиста биће објављене најкасније до краја јануара, након чега ће почети исплатe.
У случају да студент добије више различитих стипендија, које се финансирају из буџета државе, мора се одлучити за једну и има обавезу да о томе обавести институцију од чије стипендије одустаје.
Министарства ће упоређивати листе стипендиста како би се избеглa дуплирања стипендија.

________________________________________________
09.10.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 85 од 6.10.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о електронској народној иницијативи – (ступа на снагу 14. октобра 2023, а примењује се од 1. јануара 2024. године, изузев одредбе члана 13. ове уредбе која се примењује од 14. октобра 2023)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја– (ступа на снагу 14. октобра 2023)
3. УРЕДБА о изменaмa и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години (ступа на снагу 7. октобра 2023)
4. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину (ступа на снагу 14. октобра 2023)
5. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац (ступа на снагу 14. октобра 2023)
6. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт– (ступа на снагу 7. октобра 2023.) Здравство – Промет и производња лекова
7. ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Прибој и Читлук – (ступа на снагу 14. октобра 2023.)
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9279/2023
9. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9280/2023
10. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9282/2023
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9283/2023
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9284/2023
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9285/2023
14. КОДЕКС полицијске етике (ступа на снагу 14. октобра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива– (ступа на снагу 14. октобра 2023.) Наука

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАКроз пројекат „Стварамо знање“ опремљени информатички кабинети у 140 школа широм Србије
Завршетком онлине гласања и избором нових 20 основних школа које ће добити по милион динара за опремање информатичких кабинета, заокружен је 7. циклус пројекта „Стварамо знање“ који „Телеком Србија” реализује у сарадњи са Министарством просвете.
Кроз пројекат „Стварамо знање“ компанија је до сада опремила 140 информатичких кабинета у 140 основних школа широм Србије и у ту сврху уложила 140 милиона динара. Пројекат из године у годину бележи велико интересовање грађана и локалних заједница, а тиме се унапређују услови за стицање знања и дигиталне писмености основаца.
Нови информатички кабинети омогућиће квалитетније извођење наставе, док ће ученицима бити олакшано усвајање знања уз помоћ савремене опреме која прати трендове у образовању. Кроз овај пројекат настоји се да се укаже на важност развоја дигиталне писмености основаца, као и на потребу сагледавања предности и ризика које са собом носи дигитално окружење.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42