Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


26.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 53 од 23.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године (ступа на снагу 24.6.2023. године)
2. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину (ступа на снагу 1.7.2023. године)
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 24.6.2023. године)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5586/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5589/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5590/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5599/2023
8. ПРАВИЛНИК o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију (ступа на снагу 1.7.2023. године)
9. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (ступа на снагу 1.7.2023. године)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Обавештење за студенте који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023. години
У складу са Законом о студетском стандарду право на стипендију Министарства просвете имају студенти који нису остварили право на другу стипендију других државних органа и институција.
Због тога студенти који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023 години, а примали су стипендију Министарсва просвете (републичку или за надарене студенте) у обавези су да врате стипендије које су примили за школску 2022/2023 годину до сада, и то на рачун:
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА РС
840-745128843-36
Позив на број: 97 41-601
Доказ о уплати (скенирана уплатница) се шаље на мејл Министарства просвете studenti@mpn.gov.rs
НАПОМЕНА: На уплатници обавезно навести број уговора.

НАУКАИновациони фонд објавио нови пакет бесповратне помоћи Европске Уније од 26 милиона евра
У оквиру манифестације „ЕУ недеља могућности“ Фонд за иновациону деланост окупио је на свечаности „Фокус на иновације“ све актере иновационог екосистема, који заједно доприносе унапређењу економског развоја Србије.
Фонд је том приликом објавио нови пакет бесповратне помоћи од 26 милиона евра за развој нових производа, услуга и/или технологија иновативних предузећа и представио нових 114 иновативних пројеката који су претходном периоду подржани са 20 милиона евра.
Иновативна предузећа у Србији имају прилику да конкуришу за бесповратна средства у оквиру новог јавног позива Фонда, вредности од 10,3 милиона евра. Јавни позив је намењен микро, малим и средњим предузећима, као и конзорцијумима, које чине приватна предузећа и научноистраживачке организације.
Пријава иновативних пројеката доступна је путем портала Фонда до 15. септембра 2023. године у 12 часова. Фонд у оквиру програма подршке (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде) додељује бесповратна средства у висини до 120.000 евра и до 500.000 евра по појединачном пројекту, у зависности од програма.

________________________________________________
23.06.2023.

Прописи

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 51 од 22.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:

1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива – (ступа на снагу 30, јуна 2023.)
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма – (ступа на снагу 30, јуна 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТА


Позив школама и факултетима да конкуришу за средства Регионалног челенџ фонда
Канцеларија за дуално образовање и НОКС позвала је школе и високошколске установе широм Србије, које су у систему дуалног образовања, да кандидују пројекте на трећем по реду јавном позиву Регионалног челенџ фонда (Regional Challenge Fund) и тиме стекну услове за добијање бесповратних средстава за модернизацију своје образовне институције.
Јавни позив отворен је до 7. јула. По пројекту школе или високошколске установе могуће је да се одобре средства у износу од 150.000 до 600.000 евра, а намењена су пројектима школа који подразумевају инвестиције у опрему и инфраструктуру образовне институције.
Регионални челенџ фонд промовише релевантност стручног образовања и обуке на тржишту рада, финансирањем инвестиција у опрему и инфраструктуру образовних институција, које блиско сарађују са компанијама на јачању стручног и дуалног образовања и кроз јавне позиве.
Циљ је да се подрже оне образовне установе из региона Западног Балкана које имплементирају стручне или дуалне програме, на свим нивоима, у партнерству са компанијама и пратећи потребе привреде.
У Србији је, кроз два претходна јавна позива, пристигло око 60 пријава. Укупно 16 школа из Србије добило је више од седам милиона евра бесповратних средстава које обезбеђује Фонд.
Више информација доступно је на веб адреси: https://rcf-wb6.org.

________________________________________________
22.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.


________________________________________________
21.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АПВ” бр. 25 од 14.6.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Исправка Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 31 маја 2023.)
2. Исправка Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину (ступа на снагу 31. маја 2023.)

Објављен је „Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6 од 20. јуна 2023.
Прописи од значаја за пословање установа просвете су:
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе – (ступа на снагу 28. јуна 2023.) Просветни прописи – Предшколске образовање
2. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину– (ступа на снагу 28. јуна 2023.) Просветни прописи- Основна школа
3. ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину - – (ступа на снагу 28. јуна 2023.) Просветни прописи- Средња школа

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВА


Нова могућност повезивања привреде и електронске управе
Министар информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије Михаило Јовановић присуствовао је данас представљању нове услуге Банке Интеза, која путем својих апликација за мобилно и електронско банкарство омогућава једноставно повезивање са еУправом и доступност свих услуга јавне управе, без одласка на шалтере.
Представљању су присуствовали и заменик директора Канцеларије за ИТ и еУправу Зоран Мишић и председник Извршног одбора Banca Intesa Дарко Поповић.
Ова банка је прва банка на тржишту Србије која је у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу омогућила дигитално издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID која грађанима омогућава да постану еГрађани, односно да приступају порталу еУправа највишим нивоом поузданости, да генеришу квалификовани електронски сертификат у клауду, као и да користе све услуге електронске управе и других државних портала.
То им омогућава једноставније коришћење квалификованог електронског потписа на даљину као замене за својеручни потпис, као и обављање било које од електронских услуга које држава Србија нуди грађанима и привреди.
Захваљујући Националном порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs, сада имамо скоро два милиона регистрованих еГрађана који успешно користе на стотине различитих електронских услуга преко портала еУправа и других државних портала, указао је министар и додао да се, у просеку, дневно региструје приближно 1.500 нових еГрађана, што је велики успех.

ПРОСВЕТА


Полагање завршног испита за осмаке почиње сутра
Влада Републике Србије саопштила је да у среду 21. јуна почиње полагање завршног испита за осмаке, уз напомену да се за јунски рок пријавило 66.970 ученика и полазника функционалног основног образовања одраслих.
И ове године Влада Републике Србије је са Министарством просвете, Министарством унутрашњих послова, Заводом за вредновање образовања и васпитања и Канцеларијом за ИТ и еУправу, извршила све припреме за успешно полагање завршног испита на крају основног образовања који ће трајати до 23. јуна 2023. године.
Родитељи ће увид у прелиминарне резултате имати од 8 часова 25. јуна на порталу Моја средња школа, на којем ће моћи да поднесу и приговор на резултате завршног испита током 25. и 26. јуна.
И ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем портала Моја средња школа, уз могућност неограничених измена и допуна до 2. јула, а родитељи ће од 8 часова 3. јула на порталу имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама. За упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/2024. годину, планирана су 75.853 места укупно.
Прошле године, повезивањем са системом здравства први пут је омогућен и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис. Ове године процес је додатно унапређен па ће се приликом подношења листе жеља проверавати електронски да ли ученици имају завршен неопходан здравствени преглед, а како би до уписа сви предуслови били обезбеђени.

________________________________________________
20.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 50 од 19.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
2. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 27. јуна 2023.)
3. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 27. јуна 2023.)
4. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 27. јуна 2023.)
5. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години – (ступа на снагу 27. јуна 2023.)
6. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. године – (ступа на снагу 27. јуна 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


У 56 градова и општина проглашена елементарна непогода
Влада Републике Србије усвојила је Одлуку о проглашењу елементарне непогоде у 56 градова и општина.
У мају и јуну 2023. године поплавни таласи на водотоковима бујичног карактера и водотоцима другог реда, ређе на регулисаним и уређеним деловима водотокова, изазвали су штету и потенцијално угрозили наведене територије.
Јаке кишне падавине и изливени бујични и други водотокови изазавали су штету на регионалној и локалној инфраструктури, објектима јавне намене у јавној својини, породичним стамбеним објектима у својини rрађана и на пољопривредним усевима.
На седници је донет и закључак о формирању Раднe групе за координацију активности на санирању последица поплава и припреми државних програма помоћи и обнове након поплава које су задесиле Републику Србију, а којим ће бити прецизирана потребна финансијска средства за санирање штете.
Влада ће у најкраћем року евидентирати насталу штету у свим јединицама локалне самоуправе у Србији и израдити план санације штете. Сви грађани, који су на било који начин погођени поплавама, неће бити заборављени и Влада ће настојати да сваку насталу штету надокнади на праведан начин.

Санација штете у поплављеним подручјима на најефикаснији могући начин
Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић посетила је данас Ћићевац, где је са мештанима и председницом општине Мирјаном Кркић разговарала о последицама које су недавне поплаве оставиле у овој општини.
Брнабић је том приликом поручила да ће Влада Србије радити на томе да се на најефикаснији могући начин надокнади сва штета мештанима који су на било који начин угрожени поплавама.
Премијерка је навела да се тренутно води евиденција и пописује штета, чије размере су изузетно велике, прецизиравши да су чaк 82 моста у Србији оштећена или уништена, 22 водоводна система, 13 канализационих система, више од 200 локалних путева и више од 750 стамбених објеката, од чега је највећи број на територији Јагодине.
Заједно ћемо радити на томе да обезбедимо да људи што лакше пријаве штету, да онда ми обрадимо све захтева и на најефикаснији начин обештетимо грађане, поручила је председница Владе.
Према њеним речима, у местима у којима је те године било највише проблема због поплава и где је највише улагано, сада има најмање проблема.
Међутим, јављају се проблеми у другим подручијима и ми ћемо наћи начин да уложимо додатна средства у ту инфраструктуру, како бисмо били отпорнији на ову количини падавина, која je неуобичајена за нашу земљу и овај део Европе, нагласила је Брнабић.
Она је као један од проблема за изградњу заштитних механизама од поплава навела имовинско-правне односе, који су 2015. године добро решени у Ваљеву, Косјерићу и Лучанима, где сада има најмање проблема.

КУЛТУРА


Министарство културе са представницима градова и општина о обнови установа културе

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка културе Маја Гојковић одржала је састанак са 33 градоначелника и председника општина у Србији, који су ове године добили средства Министарства културе за изградњу, обнову и адаптацију културних центара и других објеката културе на конкурсу „Градови у фокусу 2023“.
За конкурс „Градови у фокусу” опредељено је 350 милиона динара, као што је то био случај и претходне две године, што је омогућило да се у овом периоду до сада обнови 78 објеката, а у овој години и нова 33 објекта ће добити нов и модеран изглед.
Гојковић је нагласила да су градови и општине показали велику заинтересованост и ове године да уз подршку Министарства раде на обнови инфраструктуре у култури, чиме се ствара амбијент за квалитетније услове рада многих домова културе, музеја, архива, библиотека и других установа културе широм Србије и позвала их да у што краћем року крену у реализацију подржаних пројеката.
Путем конкурса „Градови у фокусу“, који је први пут покренут 2016. године, у значајној мери обновљена је инфраструктура у бројним локалним самоуправама. Од 2016. године подржано је 149 пројеката - обнова и реконструкција културних центара, позоришта, биоскопа, музеја и галерија и укупно је опредељено више од 1,5 милијарде динара, од чега је само у последње две године издвојено 700 милиона динара за 78 пројеката.

________________________________________________
19.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 49 од 16.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница) – (ступа на снагу 24. јуна 2023.)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5313/2023
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5314/2023
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5327/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5329/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5334/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5336/2023
8. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5359/2023
9. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе– (ступа на снагу 17. јуна 2023.)
10. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о испиту за инспектора - (ступа на снагу 24. јуна 2023.)
11. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о посебном стручном испиту за матичара- (ступа на снагу 24. јуна 2023.)
12. ПРАВИЛНИК о мерилима за утврђивање средстава за остваривање програма предшколског васпитања и образовања у предшколској установи - (ступа на снагу 24. јуна 2023.)
13. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју- (ступа на снагу 24. јуна 2023.)
14. СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину- (ступа на снагу 17. јуна 2023
15. ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2023. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Подршка за боље буџетирање и израду планова развоја за 33 локалне самоуправе
Државни секретар Министарства финансија Саша Стевановић указао је данас, приликом свечане доделе пакета стручне подршке за 33 локалне самоуправе у оквиру Програма „ЕУ Exchange 6 – Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, на значај јачања буџета градова и општина.
Стевановић је истакао да је Министарство финансија препознало значај јачања локалних буџета и да се у претходном периоду интензивно бавило њиховим праћењем, како у делу планирања, тако и у делу извршења.
Он је подсетио на то да је почетком године донето упутство којим се прати примена инструкција које је министар дао када је у питању припрема локалних буџета.
Чини ми се да смо свест о томе подигли на виши ниво. Локалне самоуправе нису изоловано острво већ су део великог система, оне су у буџетском и статистичком смислу део такозване опште државе и додатно добијају на значају, поготово од почетка ове године када је усвојен нови сет фискалних правила, при чему свака локална самоуправа директно утиче на показатеље који се сачињавају и упоређују са свим релевантним земљама како у Европи, тако и у свету, објаснио је Стевановић.
С једне стране смо у потпуности усмерили пажњу на контролу онога што се дешава у локалним самоуправама, како се планирају буџети, а са друге смо пробали да се прилагодимо свакодневном животу, и прописе прилагодимо како би и вама у локалним самоуправама било једноставније да креирате буџете у смислу дефинисања дефицита, додао је он.
Стевановић је подсетио на то да су рокови били поприлично ригорозни до прошле године и да су ове године релаксирани са циљем да локалне самоуправе реалније планирају буџете.
Како је истакао продужен је рок за захтев који се односи за добијање сагласности и за прекорачење дефицита од 10 процената.
Он је указао на то да је рок био до 1. маја, а да је сада до 1. септембра када локалне самоуправе извесније знају како ће им изгледати буџети за следећу годину.
Наводећи да је планирање суштинска фаза, он је навео да му је драго што је код локалних самоуправа промењена свест и да сада буџете и расходе планирају у другој фази, односно да најпре крећу од сагледавања прихода, јер приходи су оно што могу да потроше, а тек онда долазе до расхода, односно до тога како могу да расподеле приход.
Све већи број општина сачињава буџете у складу са инструкцијама које нису само слово на папиру, већ су резултати озбиљних активности које Министарство финансија ради, рекао је Стевановић.
Он је представнике локалних самоуправа подсетио на то да ће брзо 5. јул, када ће добити инструкције, и апеловао да у потпуности испоштују упутство.
Говорећи о финансијском управљању и контроли, Стевановић је подвукао да је то веома битно и да му се чини да и ту идемо озбиљним корацима напред.
Државни секретар је исказао захвалност ЕУ на спровођењу овог битног пројекта оценивши да је то само кап у мору свих помоћи и подршке коју ЕУ чини за наше грађане и Србију.
Директорка Републичког секретаријата за јавне политике Бојана Тошић честитала је представницима јединица локалних самоуправа што су баш они изабрани у другом кругу програма и што ће добити кључну подршку.
Позивам вас да ово искористите као једну врсту праве подршке, као менторску подршку и да из онога што ћете добити у наредних годину дана извучете најбоље што можете за ваше локалне самоуправе, рекла је Тошић.
Шеф сектора II операција Делегације ЕУ Мартин Клауке истакао је значај локалних самоуправа.
Локалне самоуправе су најближе грађанима, оне им пружају услуге, оне су те које раде на креирању политика на локално нивоу, спроводе их, самим тим су задужене и за локални економски развој. У том смислу велико је задовољство што можемо да сарађујемо са вама, рекао је Клауке.
Генерални секретар СКГО Никола Тарбук подсетио је на то да се данас обележава додела пакета подршке за 33 града и општине, и додао да Програм „Exchange 6“ заузима посебно место међу пројектима развојне помоћи унутар СКГО.
Локалне самоуправе изабране су на основу конкурса у оквиру јавних позива 2023. године за доделу подршке за израду планова развоја, израду средњорочних планова, унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката, успостављање / унапређење система финансијског управљања и контроле, као и за успостављање / унапређење функције интерне ревизије.

ПРОСВЕТА


Влада Србије усвојила одлуке о броју буџетских студената на основним, мастер, интегрисаним и докторским студијама за школску 2023/24. годину
Влада Србије усвојила је на седници одржаној 15. јуна 2023. године на предлог Министарства просвете Одлуке о броју буџетских студената за упис у прву годину студијских програма основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија за академску 2023/24. годину.
У академској 2023/24. години у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних студија на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, на терет буџета биће уписано 17.822 студента.
Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у академској 2023/2024. години је 6.618 студената.
На прву годину докторских академских студија предвиђен је упис 954 студента који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, што је у односу на претходну годину више за 169 студената.
Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република, у школској 2023/2024. години је 4.721 студент, док се о трошку буџета 126 студената може уписати у прву студијских програма мастер струковних студија на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република.
У складу са законом, аутономијом универзитета и дозволом за рад, свака високошколска установа доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.
На основу поверених послова Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на високошколским установама чије је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

________________________________________________
16.06.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 24 од 8.6.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022. године (ступа на снагу 16. јуна 2023)
2. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“ (ступа на снагу 16. јуна 2023)
3. Покрајинска скупштинска одлука о приступању Аутономне покрајине Војводине Савезу Алпе – Јадран (ступа на снагу 16. јуна 2023)

________________________________________________
15.06.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Сачињен Протокол о поступању у школи са ученицима оболелим од дијабетеса
Министарство здравља и Републичка стручна комисија за превенцију и контролу шећерне болести, припремили су, у сарадњи са Министарством просвете и Министарством туризма и омладине, Протокол о поступању у школи са ученицима оболелим од дијабетеса. Овај Протокол односи се на поступање са ученицима оболелим од дијабетеса у установама основног и средњег образовања и васпитања и даје конкретна објашњења и упутства наставном особљу како се треба понашати према ученицима оболелим од ове болести. Текст Протокола можете преузети овде.

________________________________________________

У току ...


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42