СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


06.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Настава само у једној смени у 26 школа и 23 издвојена одељења
У 26 матичних основних школа и 23 издвојена одељења у престоници, од 1. септембра 2019. почеће да се спроводи једносменска настава. Пилот – пројектом ће бити обухваћени ученици од I до VIII разреда који буду желели да учествују у некој од активности које су предложиле школе, међу којима су: подршка учењу, уметност, спорт, заштита здравља, предузетништво, рад у ученичким задругама, истраживање околине, астрономија, драма, креативно писање... Предуслов да основна школа учествује у овом пројекту је да је могућ рад у једној смени.

Влада Србије повећала број бруцоша на буџету
Влада Републике Србије повећала је број студената који ће прву годину на Универзитету у Београду студирати финансирани из буџета. Број бруцоша Универзитета у Београду који ће бити на буџету измењеном одлуком повећан је са 572 на 638. Одлука се односи на упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија.

Полугодишњи суфицит у буџету 21,5 милијарди динара, а јавни дуг 23,55 милијарди
На крају првог полугодишта остварен је суфицит републичког буџета у износу од 21,5 милијарди динара. Приходи су наплаћени у износу од 611,8 милијарди динара, док су расходи извршени у износу од 590,3 милијарди динара.
Укупни расходи, показују подаци, извршени су у износу од 100,2 милијарде динара. Расходи за запослене, у јуну, износили су 23,8 милијарди, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) 16,5 милијарди динара.
Јавни дуг Србије износио је на крају јуна 2019. године 23,55 милијарди евра, што је за 190 милиона евра мање у односу на мај.
Удео јавног дуга у бруто домаћем производу (БДП) Србије такође је опао са мајског нивоа од 51,8 процената на 51,4 одсто у јуну.

________________________________________________
05.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службених гласила:
- Службени гласник РС, број 55 од 2.8.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 33 од 31.7.2019. године.

ВЕСТИ


Примљено 25.612 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину
Пореска управа Републике Србије је према обрађеним подацима, у законом предвиђеном року, примила укупно 25.612 пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину.
Највише пријава поднето је од физичких лица са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Београд - укупно 17.621 пријавa, затим са територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Нови Сад - 4.873 пријава и територије коју покрива Одсек за координацију пореске контроле Крагујевац - 1.713 пријава.
Најчешћа пријављивана занимања су менаџер, директор и инжeњер, док је 86% пријављених мушког пола.
Пријављени приходи за првих сто подносилаца пореских пријава са највећим исказаним приходима крећу се у распону од око 52 до око 350 милиона динара.

Обрачун установа за нову школску 2019/2020 годину
Установе образовања и васпитања имају обавезу подношења комплета документације о Обрачуну установа за нову школску 2019/2020 годину који подразумева:
- Обрачун радних места/процената ангажовања наставног и ваннаставног особља,
- Систематизацију радних места са сетом интерних аката,
- Попуњен ИС Доситеј са листом технолошких вишкова,
- Захтеве за одобрења посебних радних места ван Правилника, и
- остале дописе и извештаје.
Крајњи рок за подношење документације је 15. август 2019. године.

________________________________________________
02.08.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службених гласила:
- Службени лист Града Београда, број 60 од 25.7.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 61 од 25.7.2019. године.

Усвојен Предлог закона о агенцијском запошљавању
Влада Србије усвојила је Предлог закона о агенцијском запошљавању којим ће агенцијским запосленицима бити обезбеђена једнака зарада, радно време, одсуства, одмори, безбедност и здравље на раду и други услови рада који се примењују на запослене које непосредно запошљава послодавац. Новим законским предлогом усаглашава се радно законодавство Републике Србије са међународним стандардима МОР и ЕУ.

Повереник за одлагање примене Закона о заштити података о личности
Новоизабрани Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности предложио је одлагање примене Закона о заштити података о личности за наредну годину. Служба повереника добила је велике надлежности према том закону, у складу са европском Уредбом о заштити података о личности, али тренутно, према оцени Повереника, не постоје услови за почетак примене закона.

ВЕСТИ


Јавни позив за набавку консултантских услуга из области управљања људским ресурсима
У оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“, Савет Европе објавио је јавни позив за ангажовање консултаната (физичких лица) из области управљања људским ресурсима.
Пројекат спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.
Рок за достављање пријава је понедељак 26. август 2019. године.
Детаљније можете погледати овде.

Резултати Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Mлади су законˮ
Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.
Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ који је расписан 25. марта 2019. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 131 предлога програма и пројеката, одабрало 30 програма и пројеката које ће финансирати у укупном износу од 67.994.590,35 динара.
Резултате јавног конкурса можете погледати овде.


________________________________________________
31.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Прва међуопштинска партнерства у Србији
Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је уговоре о реaлизацији прва четири међуопштинска партнерства у која су се удружили 33 општине и града да би обезбедили боље услуге за грађане. Ова четири пројекта међуопштинских партнерстава биће финансиранa из Фонда за међуопштинску сарадњу, уз подршку Владе Швајцарске.
Градови и општине успоставиће заједничке службе како би правовремено и превентивно деловали у случају елементарних непогода, управу учинили доступном особама са инвалидитетом и боље управљали јавним финансијама.
Министарство планира и да део средства из Буџетског фонда за локалне самоуправе усмери на пројекте међуопштинске сарадње.

Србија међу 50 најразвијенијих земaља у области регулативе лекова
Национални регулаторни ауторитет Републике Србије добио је потврду од стране Светске здравствене организације да се може сврстати у 50 најбољих земаља на свету на основу детаљне провере чак 285 индикатора у девет области, а урађена је и детаљна анализа система и спроведене су многе активности које су се односиле на стратешке и развојне планове.

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли државне помоћи
Министарство финансија спровешће Јавну расправу о Нацрту закона о контроли државне помоћи која је планирана од 29. јула до 19. августа 2019. године како би се стручна јавност, привредни субјекти и други заинтересовани упознали са истим.
Сва заинтересована лица детаљне информације могу погледати овде.

________________________________________________
30.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 10 од 29.7.2019. године.

Измене Закона о службеној употреби језика и писама
Министарство културе и информисања поднело је Влади РС иницијативу за усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама чији је циљ боље регулисање статуса ћирилице.

Уредба Владе Србије: Појачана контрола капиталних инвестиција
Уредбом о управљању капиталним пројектима, коју је усвојила Влада Србије, предвиђено је да све институције буду повезане преко јединственог информационог система, а да Министарство финансија води интегрисану базу капиталних пројеката која ће омогућити регистрацију, кандидовање и оцену пројеката и њихово праћење.

ВЕСТИУручени уговори о додели средстава из опортунитета укупне вредности 470 милиона динара
Уговори о додели средстава прикупљених опортунитетом за 150 пројеката од јавног интереса из области здравља, културе, просвете и социјалне заштите, чија је укупна вредност 470 милиона динара уручени су на основу одлуке Владе Србије.
Детаљније о расподели и намени средстава из опортунитета можете прочитати овде.
Сутра истиче рок за достављање годишњих консолидованих финансијских извештаја
Агенција за привредне регистре подсећа обвезнике који имају обавезу састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за економску целину да 31. јула 2019. године до 24 часа истиче прописани рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2018. годину.

________________________________________________
29.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 54 од 26.7.2019. и
- Службени гласник РС – Међународни уговори, број 8 од 26.7.2019. године.

ВЕСТИ

АПР ће од 2020. године почети да води Регистар здравствених установа
Према информацији објављеној на сајту Агенције за привредне регисте, АПР ће од 11. октобра 2020. године почети да води Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гл. РС“, бр. 25/2019).
Регистар здравствених установа биће установљен као електронска, централна, јавна база података у коју ће се уписивати здравствене установе у јавној или приватној својини, које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог, односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.
У Јединственој евиденцији субјеката у здравству биће обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.
До почетка рада Регистра, здравствене установе ће се, као и до сада, регистровати у надлежним привредним судовима.

________________________________________________
24.07.2019.

ВЕСТИ

Недобитне организације- буџетски корисници нису обвезници пореза на добит правних лица после укудања подрачуна сопствених (тржишних ) прихода

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима добило је Мишљење Министарства финансија бр. бр. 011-00-139/2019-04 од 10.7.2019. год. у вези са постављеним питањем:
,, Да ли су буџетски корисници – недобитне организације обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прохода?“
Министарство финансија је предметним мишљењем изнело став да „корисници буџетских средстава којима су укинути подрачуни сопствених прихода и који нису у обавези да састављају Образац 2 – Биланс прихода и расхода, при чему су средства која су се уплаћивала на те подрачуне постала јавни приходи, нису обвезници пореза на добит правних лица по основу предметних пореза“ .
Линк на донето Мишљење...
Доношењем наведеног мишљења разрешене су недоумице у вези пореског третмана сопствених прихода. Mеђутим напомињемо, да укидањем подрачуна сопствених прихода буџетских корисника ови приходи нису укинути, већ се они остварују и користе у складу са прописима који уређују обављање делатности у јавном сектору. Детаљније о начину остваривања и коришћења сопствених прихода у Буџетском рачуноводству бр. 15-16/19.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________
23.07.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” број 52 од 22.7.2019. године.

Скупштина Србије усвојила више закона и измена закона
Скупштина Србије усвојила је више закона и измена закона, међу којима и Закон о трговини, Закон о робним берзама, Измене и допуне Закона о регулисању јавног дуга по основу неисплаћене девизне штедње грађана код банака у Србији и њиховим фили-јалама на територији бивше СФРЈ, Измене и допуне Закона о електронској трговини.

Скупштина Србије о избору повереника и изменама Закона о извршењу
У Скупштини Србије данас се одржава седница на чијем је дневном реду избор Повереника за информације од јавног значаја, као и Предлог измена Закона о извршењу и обезбеђењу који, као најважнију измену, искључује од принудног извршења продају кућа и станова за комуналне дугове до 5.000 евра.

ДРУШТВО

Србија касни у реформама у владавини права и правосуђу
Мисија ММФ-а у Србији похвалила је до сада постигнуте резултате Србије у реформама, посебно када је реч о макроекономским резултатима, снажном расту, уз ниску инфлацију и фискалну дисциплину која омогућава брз пад јавног дуга, раст инвестиција, као и повећање запослености.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Сарадња Србије и Кине у области дигиталне економије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Србије и Министарство управе за дигитални простор НР Кине постигли су договор о унапређењу сарадње у области телекомуникација и ИКТ сектора. Кинеска страна изразила је спремност да помогне Србији у развоју различитих пројеката дигиталне економије, како би Србија постала лидер у ЈИ Европи у овој области. Први такав пројекат биће имплементација програма различитих сервиса „паметних градова” најпре у Нишу током следеће године, а касније и у осталим већим градовима у Србији.

Дигитални свет стоји на Теслиним патентима
Патенти Николе Тесле налазе се у основи дигиталног света, основни део сваког дигиталног уређаја, логичко коло AND, има у себи Теслин патент, а слично важи и за бежичне комуникације, даљинско управљање, дигиталну модулацију и бежични пренос енергије. Уређаји настали на основу патената Николе Тесле, од пре 120 година, у основи су многих данашњих технологија и уређаја. Тесла је својим проналасцима омогућио „Интернет ствари” (IoT – Internet of Things) и у својим чланцима и интервјуима га је и предвидео. IoT је скуп умрежених уређаја који различитим врстама сензора прикупљају податке из окружења и преносе их путем интернета, да би други уређаји на основу тих података урадили неке аутоматизоване радње, без људског посредовања.
ПРОЈЕКТИ И КОНКУРСИ

Светска банка одобрила Србији зајам од 40 милиона долара
Светска банка одобрила је Србији зајам од 40 милиона долара за реализацију пројекта за смањење чекања на граничним прелазима. Реч је о регионалном пројекту у који су укључене и Северна Македонија и Албанија, а зајам Светске банке (за све три државе 90 милиона долара). За Србију је овај зајам важан јер ће омогућити бржи проток путника и робе на завршеним и будућим, новим ауто путевима.

ПКС: Страних инвестиција до јула 2019. више за 14%
Привредна комора Србије (ПКС) саопштила је да су стране инвестиције у Србији у току првих шест месеци 2019. веће за 14% него у истом периоду прошле године. Стране инвестиције су веће, а прошле године Србија је била на првом месту у односу на величну свог БДП-а.

ВЕСТИ

У судовима извршење чека 600.000 предмета
Министарство правде саопштило је да је просечна дужина трајања извршења код извршитеља 110 дана, што је испод нивоа који се захтева за ефикасно извршење, али је свакако боље него да извршење траје 15 година, где извршни поверилац никада неће намирити своје потраживање. У судовима има више од 600.000 извршних предмета, где су предлози за извршење поднети пре више од 10 година. Предмета старих преко 10 година је 200.000, а предмета старих од пет до 10 година 350.000. У Србији ради 214 извршитеља и три заменика који запошљавају 2.000 особа.

Милан Мариновић кандидат за Повереника
У Скупштини Србије у току је избор Повереника за информације од јавног значаја. Одбор за културу и информисање предложио је Народној скупштини да за новог повереника изабере в.д. председника Прекршајног суда у Београду Милана Мариновића. Пред посланицима је и Предлог одлуке о престанку дужности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, јер је мандат Родољубу Шабићу престао 22. септембра 2018. године.

Од 1. јануара нови модел финансирања науке
Од 1. јануара 2020. Министарство просвете је планирало да отпочне нови модел финансирања науке. Почетком рада Фонда за науку нови модел је већ стартовао, али ће досадашњи систем финансирања ће бити замењен новим након завршетка текућег пројектног циклуса.

Већи порез за власнике запуштених њива
Изменама Закона о пољопривредном земљишту, чија је израда у току, а усвајање се очекује у октобру, држава има циљ да што веће сада неискоришћене површине земљишта (државних 515.000 хектара) стави у функцију пољопривредне производње, јер је сада необрађено и неискоришћено 235.000 хектара – пашњака, ливада, мочвара, воћњака, које се такође третирају као пољопривредно земљиште и који се на лицитацијама нуде у закуп у 2-3 круга али се не јавља нико. Циљ је и да се повећа обрадивост парцела у приватној својини. Новим законом предвиђене су казне за оне који пољопривредно земљиште не обрађују или не издају земљу у закуп.


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220
Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.


________________________________________________

У току ...
ПРИПРЕМА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ


25.11-26.11.2019. године (понедељак и уторак),
Врњачка Бања, хотел ЦептерПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42